top of page

Over Reddingsbrigade Melick-Herkenbosch

De reddingsbrigade is opgericht op 21 november 1984 en is dus al bijna 40 jaar actief, vanaf het begin met een tweeledig doel: het opleiden van redders en deelname aan wedstrijden. Met ongeveer 50 leden, waarvan ongeveer 50% jongeren, is het ledenaantal al jaren stabiel. Het bestuur zorgt ervoor dat de opleidingsgroep, de wedstrijdgroep, de recreantengroep en de activiteitengroep zich kunnen ontplooien.

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 enthousiaste personen die ieder een andere taak uitvoeren. Zo zijn er een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele algemene bestuursleden die onder andere in nauw contact staan met de technische en activiteitencommissie.

Onze technische commissie afgekort TC, verzorgt alle zaken rondom de trainingen en opleidingen.

Onze activiteiten commissie organiseert diverse activiteiten zoals het bezoek van zwarte piet, verkleed zwemmen met carnaval, de clubkampioenschappen en de spellenmiddag.

bottom of page