top of page
Onder water
Contributie

Om de Reddingsbrigade voor zoveel mogelijk sporters toegankelijk te laten zijn, streven wij er naar de contributie zo laag mogelijk te houden. Om de kosten voor incassering zo laag mogelijk te houden, vragen wij leden de penningmeester te machtigen de contributie met een automatische incasso te innen. Een machtigingsformulier kunt u aanvragen via secretariaat@reddingsbrigademelickherkenbosch.nl

De contributie per 1 januari 2023 bedraag €90,- per jaar voor alle leden, jong en oud.
 

bottom of page